Tapipol – Witold Rzeźnik Sp.K.

NIP 897 16 72 545
KRS 0000965974
Regon 932798321

Konto bankowe:
PKO S.A. III Odział we Wrocławiu 84 1240 3464 1111 0000 3559 0190

Siedziba Tapipol Sp.J. we Wrocławiu

Centrala we Wrocławiu

ul. Strzegomska 46B
53-611 Wrocław

tel. +48 71 359 57 34
tel. +48 71 359 51 05
faks +48 71 359 51 03

Biuro czynne:
8.00–16.00 (pon.–pt.)

Formularz kontaktowy: Wrocław

Korzystając z formularza wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach i obowiązkach z tym związanych – określonych tutaj. Jednocześnie przyjąłem/łam do wiadomości, iż brak udostępnienia niezbędnych danych wskazanych w formularzu może wpłynąć na brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub wykonania usługi.

Oddział w Warszawie

ul. Siłaczki 3/9 lok. 6
02-495 Warszawa

tel. +48 22 422 14 11

Biuro czynne:
8.00–16.00 (pon.–pt.)

Formularz kontaktowy: Warszawa

Korzystając z formularza wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach i obowiązkach z tym związanych – określonych tutaj. Jednocześnie przyjąłem/łam do wiadomości, iż brak udostępnienia niezbędnych danych wskazanych w formularzu może wpłynąć na brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub wykonania usługi.

Tapipol Sp.J. Centrala we Wrocławiu

ul. Strzegomska 46B

53-611 Wrocław

tel. +48 71 359 57 34

tel. +48 71 359 51 05

fax. +48 71 359 51 03

Tapipol Sp.J. Oddział w Warszawie

ul. Siłaczki 3/9 lok. 6

02-495 Warszawa

tel. +48 22 422 14 11